Ring Bertil Jonsson 076-1160173 för mer info.

Du betalar in på Bankgiro nr 5500-2885 

Enskild medlem 150 kr

Familj 200 kr

Skriv in adress så skickas medlemskortet.

Skriv gärna en email adress så kommer det utskick på utbildningar,resor och om du vill gå på styrelsemöten som alltid är öppna för våra medlemar.

Du kan ochså skicka ett email till umearsmh@gmail.com