RSMH DAGEN

RSMH DAGEN 2015

Vi var 8 eldsjälar som gästade Nus och pratade med förbipasserande om RSMHs ständiga arbete om kamratskap, och förbättringar för våra vänner och kamrater inom den Psykiatriska vården. Vi vill vara ett komplement

Lisselott,Ulf,Birgitta,Siv,Henrik,Bertil;Anna och Anneli som tog kortet